TESCO 最新两个星期大促销!Milo、白米、各种食品、日常用品等大减价!

TESCO 将在3月8日开始举办最新促销活动!日常用品、食品、个人用品、电器等等大减价!以下为大家附上最新促销Catalogue,来看看有什么值得买的吧!

促销活动:TESCO 最新两个星期大促销

促销日期:8 March 2018 – 21 March 2018

促销地点:全马分行

Catalogue 1

 

Catalogue 2

 

Catalogue 3

Catalogue 4

Catalogue 5

Catalogue 6

 

Catalogue 7

 

Catalogue 8

Facebook Comments