TESCO 最新一个星期大减价!白米、洗衣液、婴儿尿片、各种食材等等大减价!

TESCO 将从3月22日起推出最新促销促销活动!白米、牙膏、洗衣液、婴儿尿片、各种食材、零食、饮料等等商品大减价!这个周末记得到TESCO 逛一逛!

促销活动:TESCO 最新一个星期大减价

促销日期:22 – 28 March 2018

促销地点:全马分行

促销商品:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments