Airasia 机票促销!最低只需RM29 !! 附上2017年学校假期和公共假期表


~
Airasia 机票促销!最低只需RM29 !! 附上2017年学校假期和公共假期表
~

Airasia 国内航班和国外航班机票正在促销中! Airasia X【国外航班】机票最低只需RM99 而已! 而国内航班的促销机票最低只需RM29而!!

促销机票最低从:
Ho Chi Minh City RM 69.00
Krabi RM 83.00
Hanoi RM 89.00
Phuket RM 69.00
Bangkok – Don Mueang RM 109.00
Hong Kong RM 219.00
Perth RM 201.00
Taipei RM 276.00
Chengdu RM 276.00
Hangzhou RM 276.00
Seoul RM 406.00
~
~
Airasia X Turn【国外航班】

促销日期:即日起至11月6日

出发日期:6 February 2017 - 28 October 2017

Airasia 【国内航班】

促销日期:即日起至11月13日

出发日期:31 October 2016 - 25 May 2017
~

2017年學校假期落在:
学校假期分为两组,大家根据自己所在的州属查询吧!

在Kumpulan B州属的学校 : Sekolah di Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, WP Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya

Cuti Pertengahan Penggal 1 :18/03/17 – 26/03/17

Cuti Pertengahan Tahun : 27/05/17 – 11/06/17

Cuti Pertengahan Pengggal 2: 26/08/17­ - 3/09/17

Cuti Akhir Tahun :25/11/17 –  01/1/2018


在Kumpulan A州属的学校 : Sekolah-sekolah di negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu

Cuti Pertengahan Penggal 1 :17/03/17 – 25/03/17

Cuti Pertengahan Tahun : 26/05/17 – 10/06/17

Cuti Pertengahan Pengggal 2: 25/08/17­ - 2/09/17

Cuti Akhir Tahun :24/11/17 –  31/12/2017
~
~
 9个长周末 !! 
农历新年 1月28日 – 1月30日(星期六至星期一)
劳动节 4月29日 – 5月1日(星期六至星期一)
开斋节 6月24日 – 6月26日(星期六至星期一)
国庆日&哈芝节 8月31日 – 9月3日(星期四至星期日)
穆罕默德先知诞辰 12月1日 – 12月3日(星期五至星期日)
圣诞节  12月23日 – 12月25日(星期六至星期一)
卫塞节 – 5月10日(星期三)
回历新年 – 9月21日(星期四)
屠妖节 – 10月19日(星期四)

只要正确规划私人假期,就能把原本的6个长周末变成9个,好让你们能享有多3个长周末!

请2天假 
5月11日(星期四)、5月12日(星期五):5月10日 – 5月14日(星期三至星期日)

请1天假 
9月22日(星期五):9月21日 – 9月24日(星期四至星期日)

请1天假 

10月20日(星期五):10月19日 – 10月22日(星期四至星期日)
 ~

Airasia 机票促销!最低只需RM29 !! 附上2017年学校假期和公共假期表 Airasia 机票促销!最低只需RM29 !! 附上2017年学校假期和公共假期表 Reviewed by Lee Shang on 下午3:39:00 Rating: 5
Blogger 提供支持.